divendres, 5 d’abril del 2024

JORNADA DE PORTES OBERTES

 

DIJOUS 25 D'ABRIL DE 2024Si voleu conèixer el nostre dia a dia a la Llar podeu demanar cita prèvia trucant per telèfon al 937712394

Primer torn: de 17.00 h a 17.30 h
Segon torn: de 17.45 h a 18.15 h

Us hi esperem!

dijous, 4 d’abril del 2024

CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

 

 

*JORNADA PORTES OBERTES

 

25 d’abril de 2024

 

Oferta inicial de places

 

Del 2 al 6 de maig de 2024

 

*Presentació de sol·licituds

 

Del 8 al 21 de maig de 2024

 

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

 

31 de maig de 2024

 

Presentació de reclamacions

 

Del 3 al 7 de juny de 2024

 

Sorteig del número de desempat

 

Del 10 al 13 de juny de 2024

 

Llista ordenada definitiva

 

17 de juny de 2024

 

*Període de matriculació

 

Del 17 al 25 de juny de 2024

 

*Concertar cita prèvia

 

 

 
DOCUMENTS NECESSARIS:

Preinscripció: per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció cal:

 • Certificació electrònica de la inscripció de naixement o fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
 • Fotocòpia del DNI del pare, la mare, el tutor, la tutora o el guardador o la guardadora de fet de l'alumne o alumna.
 • Si la persona sol·licitant és estrangera, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estrangera comunitària li caldrà adjuntar el document d'identitat del país membre de la Unió Europea.

 

Per acreditar els criteris prioritaris cal:

 • Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola. Per confirmar l'adreça del domicili familiar es necessita un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que l'alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.
 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora legal o guardador o guardadora de fet a l'escola. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s'aporta el contracte laboral o un certificat emès per l'empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s'haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat.
 • Per justificar la renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Drets Socials.

 

Per acreditar els criteris complementaris cal:

 • Per acreditar que l'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa. Caldrà presentar el títol de família nombrosa vigent.
 • Per acreditar que l'alumne o alumna forma part d'una família monoparental. Caldrà presentar el títol de família monoparental vigent.
 • El fet d'haver nascut en un part múltiple s'acredita amb la certificació electrònica de la inscripció de naixement o el llibre de família.
 • La situació d'acolliment familiar s'acredita amb la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
 • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. Cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Drets Socials o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
 • La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme s'acredita amb la sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l'ordre de protecció vigent, o l'informe dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l'Interior.

 

Matriculació:

 • Fotocòpia del DNI de l’infant (en cas de tenir-ne)
 • Fotocòpia de la TIS de l'infant
 • Fotocòpia del carnet de vacunes actualitzat
 • Una fotografia mida carnet

 

Els impresos de sol·licitud de preinscripció podeu obtenir-los a la pàgina web del Departament o a la mateixa Llar d’infants, on es durà a terme aquest procés.


dimarts, 2 d’abril del 2024

Menú mes Abril

 Bon dia, famílies!

 Aquí us deixem el menú del mes d'abril i recordeu revisar els ingredients per tal d'evitar que hi hagi algun que pugui produir alguna reacció al·lèrgica o intolerància.