dijous, 2 de maig del 2024

Menú de maig

Hola, famílies!

Aquí teniu el menú del mes de maig.

Recordeu mirar els plats per tal de comprovar que no hi ha cap ingredient que pugui resultar al·lèrgic per al vostre fill o filla.divendres, 5 d’abril del 2024

JORNADA DE PORTES OBERTES

 

DIJOUS 25 D'ABRIL DE 2024Si voleu conèixer el nostre dia a dia a la Llar podeu demanar cita prèvia trucant per telèfon al 937712394

Primer torn: de 17.00 h a 17.30 h
Segon torn: de 17.45 h a 18.15 h

Us hi esperem!

dijous, 4 d’abril del 2024

CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

 

 

*JORNADA PORTES OBERTES

 

25 d’abril de 2024

 

Oferta inicial de places

 

Del 2 al 6 de maig de 2024

 

*Presentació de sol·licituds

 

Del 8 al 21 de maig de 2024

 

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

 

31 de maig de 2024

 

Presentació de reclamacions

 

Del 3 al 7 de juny de 2024

 

Sorteig del número de desempat

 

Del 10 al 13 de juny de 2024

 

Llista ordenada definitiva

 

17 de juny de 2024

 

*Període de matriculació

 

Del 17 al 25 de juny de 2024

 

*Concertar cita prèvia

 

 

 
DOCUMENTS NECESSARIS:

Preinscripció: per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció cal:

 • Certificació electrònica de la inscripció de naixement o fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
 • Fotocòpia del DNI del pare, la mare, el tutor, la tutora o el guardador o la guardadora de fet de l'alumne o alumna.
 • Si la persona sol·licitant és estrangera, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estrangera comunitària li caldrà adjuntar el document d'identitat del país membre de la Unió Europea.

 

Per acreditar els criteris prioritaris cal:

 • Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola. Per confirmar l'adreça del domicili familiar es necessita un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que l'alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.
 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora legal o guardador o guardadora de fet a l'escola. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s'aporta el contracte laboral o un certificat emès per l'empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s'haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat.
 • Per justificar la renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Drets Socials.

 

Per acreditar els criteris complementaris cal:

 • Per acreditar que l'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa. Caldrà presentar el títol de família nombrosa vigent.
 • Per acreditar que l'alumne o alumna forma part d'una família monoparental. Caldrà presentar el títol de família monoparental vigent.
 • El fet d'haver nascut en un part múltiple s'acredita amb la certificació electrònica de la inscripció de naixement o el llibre de família.
 • La situació d'acolliment familiar s'acredita amb la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
 • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. Cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Drets Socials o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
 • La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme s'acredita amb la sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l'ordre de protecció vigent, o l'informe dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l'Interior.

 

Matriculació:

 • Fotocòpia del DNI de l’infant (en cas de tenir-ne)
 • Fotocòpia de la TIS de l'infant
 • Fotocòpia del carnet de vacunes actualitzat
 • Una fotografia mida carnet

 

Els impresos de sol·licitud de preinscripció podeu obtenir-los a la pàgina web del Departament o a la mateixa Llar d’infants, on es durà a terme aquest procés.